Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2020

izab92
7125 ba16 500
Reposted fromzciach zciach viaaurinko aurinko
izab92
7030 b770 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianiezwykla niezwykla
izab92
9506 d1c9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaurinko aurinko
izab92
9644 0437 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiezwykla niezwykla
izab92
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaaurinko aurinko
izab92
2502 d3ea 500
Reposted fromyikes yikes viacholera cholera

December 13 2019

izab92
7544 83f3
Reposted fromikhakima ikhakima viaapatyczna apatyczna
izab92
Przyznajmy to sobie szczerze – każda z nas setki razy robiła dobrą minę do złej gry – żeby kogoś nie urazić, nie zniechęcić do siebie, nie przestraszyć. Nie obciążać swoimi problemami, nie zwracać na siebie uwagi. Ale pamiętaj – też masz prawo nie wyrabiać. Nie mieć siły. Mieć dość. Masz prawo do chwili słabości. Do tego, żeby Cię ktoś przytulił, zamiast ponownie strzelić Ci w twarz.
— "Cyniczny szept"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakittiesmama kittiesmama
0589 be4b 500

freshmoviequotes:

Taxi Driver (1976)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaSkydelan Skydelan
izab92
5061 a353 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viaSkydelan Skydelan
izab92
4744 b213
problem?
Reposted fromkrzysk krzysk viaSkydelan Skydelan
izab92
3787 35bf
izab92
9743 fd98 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
izab92
4670 030f
Reposted frombrainless brainless viaSkydelan Skydelan
izab92
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
izab92
Jeśli wpadasz na jakiś pomysł, natychmiast zarządzaj jego realizację. Zrób to, zanim opadną cię wątpliwości, zanim zaczniesz mnożyć w głowie problemy. Pomysł, decyzja i realizacja to jedność, a nie trzy różne rzeczy! Jeśli nie będziesz działać odpowiednio szybko, to sam się sparaliżujesz własnym wahaniem.
— Andrzej Ziemiański
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan
izab92
7179 4246
Reposted fromRowena Rowena viaSkydelan Skydelan
izab92
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSkydelan Skydelan
izab92
9864 999b 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
izab92
6512 cea0 500
No Time to Die | Nie Czas na Umieranko
Reposted froms3 s3 vianiezwykla niezwykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...