Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2019

izab92
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viakindziutka kindziutka
izab92
9837 0150 500
Reposted fromdreamadream dreamadream viakindziutka kindziutka
0011 4cdb
izab92
0438 beb7 500
Reposted fromsoftboi softboi viakindziutka kindziutka
izab92
izab92
4167 c398
izab92
9611 4383 500
Reposted fromsoftboi softboi viakindziutka kindziutka
izab92
4403 737b 500
Reposted frompampunio pampunio viakindziutka kindziutka
izab92
Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viakindziutka kindziutka
izab92
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viakindziutka kindziutka
izab92
3899 c8d2 500
Reposted fromsoftboi softboi viakindziutka kindziutka
izab92
Człowiek jest istotą ochoczo poddającą się złudzeniom, iluzjom, pozorom, fantomom. Rzadko zdobywa się on na myślenie racjonalne, natomiast z zapałem rzuca się w odmęty uwznioślonej bzdury i uświęconego absurdu.
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakindziutka kindziutka
izab92
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakindziutka kindziutka
izab92
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości
— Karl Heinrich Waggerl
Reposted fromyannim yannim viakindziutka kindziutka
izab92
5478 e42d 500
Reposted fromsoftboi softboi viakindziutka kindziutka
izab92
6586 269f 500
Reposted fromsoftboi softboi viakindziutka kindziutka
0314 4a34
Reposted fromnoirceur noirceur viakindziutka kindziutka
izab92
Ja... ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Lewis Carroll - "Alicja w Krainie Czarów"
izab92
9373 43e9
Reposted frompastelowe pastelowe viakindziutka kindziutka
izab92
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viakindziutka kindziutka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl