Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

4547 f95b

blue-jupiter:

This pretty much sums me up

izab92
9896 54b6
izab92

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viajakubzulczyk jakubzulczyk
izab92
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaGoonzoo Goonzoo
izab92
Reposted fromFlau Flau viaGoonzoo Goonzoo
4942 a1d9 500
Reposted fromerial erial viaisch isch
izab92
5502 396c
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viaGoonzoo Goonzoo
izab92
Reposted fromshakeme shakeme viadiscodance discodance
izab92
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viadiscodance discodance
izab92
Chcę się z tobą kochać, mała. Jesteś ładna. Masz śliczne usta. Drobny, lekko zadarty nos. Pięknie smukłe ciało. Nie chude i wygłodzone. Smukłe, gładkie, białe. Chcę cię zaczarować. Kochać się z tobą tak, jakbym miał cię ochronić i wyleczyć. Wdmuchać ci do ust wieczność. Wiesz, to jest to coś w seksie, z czego zdaje sobie sprawę może jedna setna procenta osób - to jest tak, że chcę cię mieć, chcę, żebyś miała mnie i chcę, żebyśmy byli wspólnie święci - jakby ktoś zlitował nas w jeden stop. Coś, czego nigdy nie doświadczą układający rankingi faceciki, bezustannie buszujący w uczelniano-klubowych sklepach z laskami, układającymi takie same, tylko rzadziej obwieszczane światu listy przebojów. Ktoś, coś, ta potężna siła, która każe układać się cegłom w katedry i ludziom w korowody. Jedność. To o to chodzi. Całuję ją dalej. Zatracam się w tym. Etanol zawęża mi pole widzenia ta, że gdy otwieram oczy, to wszystko wygląda, jak obserwowane w małym okienku cyfrowego aparatu wejście duszy do nieba. Tyle pryska od niej złota, setki ścieżek trylionkaratowej kokainy.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę czyli wszystkie gry wideo są o miłości
izab92
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaGoonzoo Goonzoo
0392 5f83 500
Reposted fromtwice twice viaGoonzoo Goonzoo

February 18 2017

izab92
izab92
9795 bc48 500

February 15 2017

izab92
0224 acef
Reposted fromsiara siara viaisch isch
izab92
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viawhite-raven white-raven
izab92
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viawhite-raven white-raven
izab92
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk

July 01 2015

4797 3585
Reposted fromsunlight sunlight viavolldost volldost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl