Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

izab92
2741 5048 500
Reposted fromdelain delain viamarlylee marlylee
izab92
4192 d7e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-anxieties my-anxieties
izab92

(...) mam stale wrażenie, że Ci czegoś ważnego nie powiedziałam. Jest to uczucie, które się zawsze powtarza, kiedy jesteś daleko. Czy śpisz na materacu, oczywiście przedtem nadmuchanym? Czy nie palisz na czczo? (...) Muszę się o Ciebie trochę martwić, bo to należy do całokształtu uczuć, jakie żywię do Ciebie, niezależnie od tego, czy jesteś goły czy w ubraniu, w kapeluszu czy bez.

— Wisława Szymborska w liście do Kornela Filipowicza
Reposted fromslowostwor slowostwor viacannellle cannellle
izab92
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
izab92
Dawniej się trzeba było zużyć, przeżyć,
by przestać kochać, podziwiać i wierzyć;
dziś - pierwsze nasze myśli są zwątpieniem,
nudą, szyderstwem, wstrętem i przeczeniem.
Dzieci krytyki, wiedzy i rozwagi,
cudzych doświadczeń mając pełną głowę,
choćby nam dano skrzydła Ikarowe,
nie mielibyśmy do lotu odwagi.
My nie tracimy nic, bośmy od razu
nic nie przynieśli -- i tylko nam bywa
tak źle, że na złe takie brak wyrazu,
a serce pęka w nas i we krwi pływa
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer, "Dziś"
Reposted fromapocomitonaco apocomitonaco viaoblivious oblivious
izab92
9713 75ac
Reposted fromkarahippie karahippie viasomebunny somebunny
izab92
4283 0832
Reposted fromkyte kyte viaOnly2you Only2you
izab92
1070 0bc1 500
Reposted fromrol rol viapoppyseed poppyseed
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viaOnly2you Only2you
3069 96cb 500
Reposted fromidiod idiod viaasz asz
izab92
Reposted fromcarfreitag carfreitag viairmelin irmelin
8374 d914 500
Reposted fromAnimlaguy Animlaguy viairmelin irmelin
izab92
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
1769 0165
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
0084 1c94 500

May 17 2017

izab92
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
izab92
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
— Szymborska Wisława- Portret kobiecy
Reposted fromcoeurina coeurina viakindziutka kindziutka
izab92
Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce, ostrożnie, jak perłę, i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci do góry, zgubi. I potem, dużo później zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tą dziurę dużo, bardzo dużo mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
izab92
8556 c342
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajakubzulczyk jakubzulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl