Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2017

9742 c7e8
Reposted frombrumous brumous viadiscodance discodance

retrowaifu:

My fav sex position is actually when I have feelings for someone and they have the same feelings for me too

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadiscodance discodance
izab92
3672 16a4 500
izab92
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viakindziutka kindziutka

November 06 2017

izab92
2457 0f5c
Reposted fromhagis hagis viahope24 hope24
izab92
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viasatyra satyra
izab92
DZIŚ PROSZĘ..

Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, Dziś proszę..
Reposted frommonstrum monstrum viasatyra satyra
izab92
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viahope24 hope24
izab92
0170 f13e
Reposted fromzie zie viahope24 hope24
izab92
3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianoisetales noisetales
izab92
1780 b355 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viahope24 hope24
4023 1d4e
Reposted fromturquoise turquoise viahope24 hope24
izab92
2771 316e
Reposted fromtfu tfu viaBiesBerenice BiesBerenice
izab92
3183 6572 500
It's funny because it's true.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
2848 8148 500

opticculture:

aleksandramariab Wroclaw, Poland

izab92
3627 0bf2 500
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta viabukazla bukazla
izab92
0210 8138 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viajnna jnna
7526 597c 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapoolun poolun
izab92
4900 1e59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl