Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

izab92
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena viaxannabelle xannabelle
izab92
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
izab92
7814 92a3 500
Reposted frompiehus piehus viasober sober
izab92
3969 c8a3
izab92
Tak więc pytam: - Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się? - Musi pojawić się drugi człowiek. - I wtedy się dzieje? - Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaPinkpills Pinkpills
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viaPinkpills Pinkpills
izab92
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja. 
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromMissTake MissTake viaPinkpills Pinkpills
izab92
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viapomruki pomruki
izab92
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viazouza zouza
izab92
8009 bb17 500
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viaNathanae Nathanae
izab92
Chorzów, lata 60.
Reposted fromfelicka felicka viaandrewmyles andrewmyles
izab92
8245 9a7e
Reposted fromTamahl Tamahl viaandrewmyles andrewmyles
izab92
9433 1bb9 500

May 12 2019

izab92
Reposted frommrrru mrrru viaSkydelan Skydelan
izab92
2726 1ec2 500
izab92
izab92
izab92
izab92
izab92
2572 e7f6
<3 
Reposted fromroxanne roxanne viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl